Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.

[Filago gallica L.]

filago gàl·lica

Família: Asteraceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, brolles acidòfiles obertes
Sectors: Guilleries, plana