Lolium perenne L.

margall

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats, sòls calcigats, parcs
Sectors: Guilleries, plana