Lolium rigidum Gaudin

margall dret

Família: Poaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sembrats, vores de camins, descampats
Sectors: Guilleries, plana