Lotus angustissimus L.

Família: Fabaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sòls temporalment humits, pistes forestals, basses
Sectors: Guilleries, plana