Lotus corniculatus L.

[incl. subsp. tenuifolius (L.) P. Fourn.]

lot corniculat

Família: Fabaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats, herbassars, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana