Lotus hirsutus L.

[Dorycnium hirsutum (L.) Ser.]

botja peluda

Família: Fabaceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: brolles, boscos clars, vorades forestals
Sectors: Guilleries, plana