Lupinus angustifolius L.

llobí bord

Família: Fabaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: brolles, terrasses fluvials, pradells, sòls sorrencs
Sectors: Guilleries, plana