Lythrum portula (L.) D. A. Webb

[Peplis portula L.]

peplis

Família: Lythraceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sòls temporalment humits, basses de pistes forestals saulonoses
Sectors: Guilleries