Malus sylvestris (L.) Mill.

[Pyrus malus L.]

pomera borda

Família: Rosaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: bardisses, vorades forestals humides
Sectors: Guilleries, plana