Malva arborea (L.) Webb & Berthel.

[Lavatera arborea L.]

malva d’arbre

Família: Malvaceae
Regió: pluriregional
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: herbassars ruderals
Sectors: plana