Malva neglecta Wallr.

malva de fulla rodona

Família: Malvaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals, descampats, vores de camins
Sectors: Guilleries