Malva parviflora L.

malva de flor petita

Família: Malvaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: marges de camps
Sectors: Guilleries