Malva sylvestris L.

malva major

Família: Malvaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vores de camins, solars abandonats, herbassars ruderals, descampats
Sectors: Guilleries, plana