Medicago orbicularis (L.) Bartal.

melgó d’estormia

Família: Fabaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: prats secs, marges de camps
Sectors: plana