Medicago polymorpha L.

[M. polymorpha subsp. microcarpa (Urb.) O. Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot]

melgó de llapassa

Família: Fabaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, conreus, marges de camps, herbassars ruderals, descampats
Sectors: Guilleries, plana