Melica ciliata L. subsp. magnolii (Gren. & Godr.) K. Richt.

mèlica ciliada

Família: Poaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: talussos poc humits, prats secs, fenassars, matollars
Sectors: Guilleries, plana