Més de 200 espècies de flora al·lòctona a Santa Coloma de Farners

En un recent estudi publicat a Flora Montiberica hem constatat com, amb més de 200 espècies diferents, les plantes al·lòctones representen una cinquena part del total de les que trobem a Santa Coloma de Farners.

Si bé la introducció d’espècies (voluntària o accidental) és un fenomen que ens acompanya des que l’home viatja pels continents, també és cert que aquest procés s’ha accelerat moltíssim amb l’enorme increment del transport de mercaderies i persones del darrer segle. Per això, al nostre territori tant hi trobem espècies que són a Catalunya des de fa segles com d’altres que hi acaben d’arribar tot just els darrers anys.

Si ens fixem en la seva regió d’origen, les plantes al·lòctones més abundants són les que provenen de l’Amèrica del nord, les de l’Amèrica central i del sud, les de la conca mediterrània i les d’Àsia.

alloct_origen

Tot sovint són plantes que han estat introduïdes pel seu ús en la jardineria o l’agricultura i que després han estat capaces de passar al medi natural, ja sigui amb un comportament casual (fent poblacions que depenen de l’aportació periòdica de granes o propàguls des de les àrees de cultiu) o ja sigui en forma de poblacions establertes (que es perpetuen per elles mateixes). Algunes d’aquestes espècies arriben a ser invasores, en el sentit que poden desplaçar les espècies autòctones o que poden ocasionar impactes ambientals o socioeconòmics negatius. De fet, es considera que actualment la introducció d’espècies és una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat.

Podeu trobar més informació detallada en aquest article dedicat íntegrament a la caracterització de la flora al·lòctona del municipi de Santa Coloma de Farners.

___