Micropyrum tenellum (L.) Link

Família: Poaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, prats secs, sòls sorrencs, pistes forestals
Sectors: Guilleries, plana