Microthlaspi perfoliatum (L.) F. K. Mey.

[Thlaspi perfoliatum L.; Noccaea perfoliata (L.) Al-Shehbaz]

traspic perfoliat

Família: Brassicaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: prats secs
Sectors: Guilleries, plana