Moehringia trinervia (L.) Clairv.

arenària trinèrvia

Família: Caryophyllaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: talussos humits, vorades forestals
Sectors: Guilleries, plana