Muscari neglectum Ten.

calabruixa petita

Família: Asparagaceae
Regió: pluriregional
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: marges de camps, vores de camins, herbassars, plantacions forestals de ribera
Sectors: Guilleries, plana