Myriophyllum spicatum L.

volantí espigat

Família: Haloragaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hidròfit (plantes aquàtiques)
Hàbitat: basses
Sectors: Guilleries