Narcissus tazetta L. subsp. tazetta

nadala

Família: Amaryllidaceae
Regió: mediterrània
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: herbassars, talussos humits
Sectors: Guilleries, plana