Noves espècies al·lòctones per la #floraSCF

noves_alloctones_2021.figura

En un recent article publicat al Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural constatem la presència d’11 noves plantes al·lòctones que no es coneixien al municipi. Dues d’elles, a més, no s’havien indicat mai abans a Catalunya com a espècies al·lòctones.

En molts casos es tracta d’espècies utilitzades com a ornamentals, que s’acaben “escapant” al medi natural a través de les llavors (transportades pel vent o pels animals) o bé de fragments amb capacitat per arrelar que hi arriben a causa de l’abocament de restes vegetals, el transport accidental, etc. Per això les trobem freqüentment prop de les zones habitades on són plantades o bé en indrets remenats, vores de camins i cursos fluvials, on és fàcil que hi arribin i hi prosperin aquestes llavors i fragments vegetatius.

Només algunes d’elles es poden definir com a al·lòctones establertes, és a dir, capaces de mantenir poblacions per elles mateixes, sense rebre aportació de llavors o propàguls procedents dels indrets on són cultivades). La resta són espècies que cal considerar al·lòctones casuals (el manteniment de les poblacions depèn de l’arribada de llavors o propàguls externs). En general totes elles són plantes que, avui per avui, són poc freqüents al municipi.

Aquestes plantes introduïdes s’afegeixen a les més de 200 espècies de flora al·lòctona que ja coneixíem al municipi i que representen més del 20% del total de la flora de Santa Coloma de Farners.

(Cliqueu sobre el nom de l’espècie per accedir a la fitxa de detall)

Més informació: Gesti, J. & Vilar, L. 2021. Aportacions al coneixement de la flora de les Guilleries orientals i àrees properes (nord-est de Catalunya) – III. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 85 (4): 163-169.

___