Odontites luteus (L.) Clairv. subsp. luteus

fonollada groga

Família: Orobanchaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: brolles, terrasses fluvials, pradells, sòls sorrencs, vores de pistes forestals saulonoses
Sectors: Guilleries, plana