Ononis spinosa L.

gavó espinós

Família: Fabaceae
Regió: pluriregional
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: fenassars, vores de camins, marges de camps, cunetes
Sectors: Guilleries, plana