Ornithopus compressus L.

serradella comprimida

Família: Fabaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, prats secs, camps d’avellaners
Sectors: Guilleries, plana