Orobanche crenata Forssk.

frare de les faveres

Família: Orobanchaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps (parasitant Vicia faba)
Sectors: plana