Orobanche minor Sm.

frare

Família: Orobanchaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars, prats (parasitant Trifolium spp. i altres espècies)
Sectors: Guilleries, plana