Osmunda regalis L.

falguera reial

Família: Osmundaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: vernedes
Sectors: Guilleries, plana