Oxalis corniculata L.

pa de cucut

Família: Oxalidaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars, prats, conreus, descampats, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana