Oxalis debilis Kunth

[O. debilis subsp. corymbosa (DC.) O. Bolòs & Vigo]

pa de cucut corimbós

Família: Oxalidaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica Central i del Sud)
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: herbassars ruderals humits, plantacions forestals de ribera
Sectors: Guilleries, plana