Oxalis latifolia Kunth

pa de cucut de fulla ampla

Família: Oxalidaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica)
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: herbassars ruderals humits
Sectors: Guilleries, plana