Parapholis cylindrica (Willd.) Romero Zarco

[Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter]

Família: Poaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sòls calcigats, camins, sòls temporalment humits
Sectors: plana