Persicaria mitis (Schrank) Holub

[Polygonum mite Schrank]

presseguera fada

Família: Polygonaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars humits, vores d’aigua, vernedes
Sectors: Guilleries, plana