Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P. W. Ball & Heywood

[P. prolifera subsp. nanteuilii (Burnat) O. Bolòs & Vigo]

clavellet prolífer

Família: Caryophyllaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: prats secs, fenassars, vores de camins
Sectors: Guilleries