Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood

clavellet prolífer

Família: Caryophyllaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: prats secs, fenassars, marges de camps, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana