Petrosedum sediforme (Jacq.) Grulich subsp. sediforme

[Sedum sediforme (Jacq.) Pau]

crespinell gros

Família: Crassulaceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: sòls sorrencs, talussos, murs, teulades, runams, solars abandonats
Sectors: Guilleries, plana