Phagnalon saxatile (L.) Cass.

ullastre de frare

Família: Asteraceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: roques, talussos saulonosos secs
Sectors: Guilleries, plana