Phragmites australis (Cav.) Steud. subsp. australis

canyís

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hidròfit (plantes aquàtiques)
Hàbitat: basses, recs, vores d’aigua
Sectors: plana