Pilosella officinarum Vaill.

[Hieracium pilosella L.]

pelosella

Família: Asteraceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats secs, matollars, talussos
Sectors: Guilleries, plana