Pinus pinaster Aiton

pinastre

Família: Pinaceae
Regió: mediterrània
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: pinedes, boscos clars, brolles
Sectors: Guilleries, plana