Pinus sylvestris L.

pi roig

Família: Pinaceae
Regió: pluriregional
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: pinedes, boscos clars
Sectors: Guilleries