Plantago coronopus L.

cervina

Família: Plantaginaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sòls calcigats, camins, solars abandonats, prats pasturats, erms
Sectors: Guilleries, plana