Plantago lanceolata L.

plantatge de fulla estreta

Família: Plantaginaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats, herbassars, vores de camins, descampats
Sectors: Guilleries, plana