Plantago major L. subsp. intermedia (Gilib.) Lange

[P. major subsp. pleiosperma Pilg.]

Família: Plantaginaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sòls temporalment humits, vores de pistes forestals saulonoses
Sectors: Guilleries