Poa annua L. subsp. annua

pèl de bou

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, conreus, prats, herbassars, vores de camins, parcs
Sectors: Guilleries, plana