Polygonum aviculare L.

passacamins

Família: Polygonaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, sòls calcigats, camins, sorrals, solars abandonats
Sectors: Guilleries, plana