Polypodium cambricum L.

[P. vulgare subsp. serrulatum Arcang.]

polipodi

Família: Polypodiaceae
Regió: mediterrània
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: alzinars, suredes, pinedes, relleixos rocosos, murs, talussos
Sectors: Guilleries, plana