Polypodium vulgare L.

polipodi

Família: Polypodiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: boscos humits, roques, talussos
Sectors: Guilleries, plana